فرصت های شغلی

دانا نیک آرام مجموعه ای جوان و پیشرو است که با اتکا بر دانش متخصصان جوان خود در راستای اعتلای سلامت جامعه قدم بر می دارد. 

در صورتی که تمایل دارید به این مجموعه پویا بپیوندید، رزومه خود را به آدرس careers@dananikaram.com ارسال نمایید.